Nên sử dụng sản phẩm ngay sau khi pha hoặc sử dụng hết trong 1-2 giờ sau khi cất trong tủ lạnh.
Các sử dụng:
Pha với nước lọc (có thể uống nóng hoặc uống lạnh)
Uống sau ăn hoặc cách bữa ăn 30 phút
Người lớn: Ngày dùng 3 gói và buổi sang, trưa, tối pha với 100-200ml nước
Khuyến cáo chỉ sử dụng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên.