Faneco - Công ty Dược Mỹ phẩm Quốc tế thuộc Tập đoàn FanCorp. Có trụ sở tại 243 Chi Lăng, Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh

Với slogan "Sinh ra từ vườn" Faneco mong muốn mang đến sức khỏe cho cộng đồng cùng với đó là phát triển hệ sinh thái xanh để có thể tận dụng những giá trị tuyệt vời nhất mà thiên nhiên đem lại.

Hệ sinh thái của Fan bao gồm: 

FanEco (Đơn vị phân phối)

FanMec (Đơn vị nghiên cứu và phát triển dược phẩm)

FanMart (Chuỗi hệ thống siêu thị và chăm sóc sức khỏe)

FanFarm (Mô hình trang trại kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái)