Giá trị của sự lao động Là thu hái được những dược liệu tươi sạch, chiết ngay lấy cao cho bà con dùng Tiền không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện để tôi hoàn thành ước mơ có những vùng dược liệu sạch bao la bát ngát và sản phẩm sạch chữa bệnh cho bà con!